Engleski

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

 

English language

The world we live in simply asserts the need for the English language in all spheres of life. It is an inseparable part of television and radio programmes, the Internet, computer work, interaction with people from almost all countries, privately and in business terms. All the employers set the knowledge of English as a condition and consider it a step to your advancement. If you wish to work abroad or continue your education outside your country the knowledge of the language is the condition you MUST satisfy. Necessary as reading and writing, in short, knowing English is the absolute literacy of the 21st century.
Besides learning the language, getting internationally acknowledged certificates has become a priority which helps studying or employment abroad.

Engleski jezik

Doba u kome živimo jednostavno nameće potrebu za engleskim jezikom u svim sferama života. On je neizostavan deo televizijskog i radio programa, interneta, rada na računaru, interakcije sa ljudima iz gotovo svih drugih zemalja kako na poslovnom tako i na privatnom planu. Svi poslodavci znanje engleskog jezika postavljaju kao uslov i smatraju ga korakom ka Vašem napredovanju. Ukoliko želite da radite u inostranstvu ili nastavite školovanje van zemlje, znanje jezika je uslov koji MORATE ispuniti. Neophodan kao čitanje i pisanje, jednom rečju, poznavanje engleskog jezika je apsolutna pismenost 21. Veka.
Pored savlađivanja jezika, sticanje međunarodno priznatih sertifikata postalo je prioritet koji u mnogome olakšava nastavak studija ili zaposlenje u inostranstvu.