General English Exams

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

General English Exams

Međunarodno priznate diplome
Cambridge ispiti iz engleskog jezika obuhvataju različite sertifikate i zasnovani su tako da izlaze u susret polaznicima svih nivoa znanja. Najpopularniji su FCE, CAE, CPE, IELTS ( academic & general) kao i BEC (Business English Certificate). Oni se polažu u organizaciji British Council-a tj. Britanskog Saveta.
Internationally acknowledged exams
Cambridge exams in English language provide different certificates and are constructed in such a way to meet the needs of students of all levels. Most popular ones are the FCE, CAE, CPE, IELTS (academic and general), as well as BEC (Business English Certificate). They are organized by the British Council.
YLE
YLE – Young learners’ exams
Predviđeni su za decu između sedam i dvanaest godina. Postoje tri nivoa – Starters, Movers i Flyers i svi kandidati koji prođu test dobijaju nagradu.
KET
KEY ENGLISH TEST – je prvi nivo Cambridge ispita koji je potvrda savladanog elementarnog nivoa pisanog i govornog engleskog jezika. Suštinski je namenjen polaznicima kojima je potreban taj nivo znanja da bi mogli putovati u zemlje engleskog govornog područja.
PET
PRELIMINARY ENGLISH TEST – niži srednji nivo je dokaz da je kandidat savladao jezik do te mere da može da se snađe u situacijama koje se očekuju u socijalnom okruženju, u društvu i na poslu, a na engleskom govornom području.
OSTALI TESTOVI
FCE – B2
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH
Od kandidata na ovom nivou se očekuje da mogu da rade ili studiraju u zemljama engleskog govornog područja. Ovaj sertifikat je međunarodno priznat kao dovoljna potvrda znanja neophodnog za zaposlenje i osnovne studije u Ujedinjenom Kraljevstvu i svim ostalim engleskim govornim zonama.
CAE – C1
CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH
Na ovom nivou se očekuje samouvereno snalaženje u većini situacija u društvu, na poslu ili studijama visokog obrazovanja u zemljama engleskog govornog područja, kao i svim evropskim zemljama u kojima postoje su visoke studije na engleskom jeziku. CAE priznaju svi univerziteti i koledži u Britaniji, kao i velika većina u celom svetu, kao i potencijalni poslodavci.
CPE – C2
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH
Na ovom, najvišem nivou, kandidati su gotovo izjednačeni sa nivom izražavanja visoko obrazovanog izvornog govornika. CPE je sertifikat koji priznaju svi univerziteti i koledži u zemljama Commonwealth-a, kao i najveći broj svih univerziteta u svetu, uključujući i one najrenomiranije koji priznaju ovaj sertifikat kao dokaz o nivou potrebnog znanja za pohađanje visokih i postdiplomskih studija. Sve svetske kompanije i svi renomirani poslodavci u svetu priznaju ovaj sertifikat.
BEC
Business English Cerificate
Međunarodno priznati biznis sertifikati su BEC preliminary, BEC vantage i BEC higher. Svi koji žele da budu ozbiljno shvaćeni u svetu biznisa, spremaju i prijavljuju ovaj ispit koji organizuje Britanski Savet.
YLE
YLE – Young learners’ exams…
…are for children aged seven to twelve. There are three levels of knowledge – Starters, Movers and Flyers and all candidates who pass the test are given a prize.
KET
KEY ENGLISH TEST is the first level of Cambridge exams that confirms the knowledge of elementary level of written and spoken English. It is meant for candidates who need this level of knowledge in order to travel to English-speaking countries.
PET
PRELIMINARY ENGLISH TEST – a certificate in the lower intermediate level is the proof that the candidate mastered the language up to a point where he or she can manage in social situations, social or work related in an English-speaking country.

OTHER TESTS

FCE -B2
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH
Candidates at this level are expected to work or study in English speaking countries. This certificate is internationally acknowledged as sufficient knowledge verification necessary for employment and basic studies abroad.

CAE – C1
CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH
This level requires confidence in dealing with everyday situations, as well as in a work environment or at academic studies in English-speaking countries, as well as all European countries where the academic studies may be conducted in English language. CAE is accepted by all universities and colleges in Britain and most of them worldwide, as well as by possible employers as a verification of sufficient knowledge.

CPE – C2
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH
At this highest level of English the candidates are almost equal to the level of expression of a highly educated native speaker. CPE is a certificate acknowledged by all universities and colleges in the countries of Commonwealth, as well as in the majority of world universities, including the prestigious ones which acknowledge this certificate as proof of knowledge necessary in order to attend basic and postgraduate studies. All world companies and prestigious employers worldwide find it as sufficient proof of your level of knowledge.
BEC
Business English Certificate
nternationally acknowledged business certificates are BEC Preliminary, BEC vantage and BEC higher. Everyone who wants to be taken seriously in the business world prepares and takes this exam organized by the British council.