GMAT/GRE

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

GRE / GMAT

GRE (Graduate Records Examination) i GMAT (Graduate Management Admission Test) su standardizovani testovi neophodni za upis na postdiplomske studije na većini ustanova u inostranstvu. Ocenjuju analitičko pisanje, jezičke i matematičke sposobnosti široke primene.

GMAT
GMAT ispit testira osnovne verbalne, matematičke i analitičke veštine pisanja koje su kandidati razvili tokom obrazovanja i zaposlenja. Ukupno vreme za polaganje ispita je okvirno četiri sata. Promena u strukturi GMAT ispita ogleda se u uvođenju novog dela ispita pod nazivom Integrated Reasoning. Poslovni svet danas traži menadžere koji su odlučni, ambiciozni i vešti u objedinjavanju verbalnih i kvantitativnih veština kako bi došli do rešenja problema. Novi deo ispita testira upravo to.
Analytical Writing Assessment sastoji se od jedne teme i traje ukupno 30 minuta.
Integrated Reasoning sadrži ukupno 12 pitanja i takođe traje 30 minuta.
Quantitative Section se sastoji od 37 pitanja iz oblasti procene adekvatnosti podataka i rešavanja problema. Maksimalno vreme za ovu sekciju je 75 minuta.
Verbal Section se sastoji od 41 pitanja iz oblasti razumevanja čitanja, kritičkog rasuđivanja i ispravke rečenica. Vreme odobreno za ovu sekciju je 75 minuta.
Test je kompjuterski adaptivan, što znači da se pitanja u kvantitativnoj i verbalnoj sekciji biraju na osnovu tačnosti prethodnog pitanja. Izborom pitanja test će se prilagoditi vašem znanju i mogućnostima. Prijava ispita obavlja se onlajn na sajtu www.mba.com i košta 250 USD. Rezultati GMAT ispita važe 5 godina, a dostupni su 20 dana nakon polaganja samog testa.

GRE

GRE ocenjuje veštine kao što su analitičko pisanje, jezičke i matematičke sposobnosti. Nova verzija testa dostupna je od 1. avgusta 2011, godine.
Analytical writing (analitičko pisanje) obuhvata dva zadatka, u trajanju od 30 minuta po zadatku.
Verbal Section (jezički deo) sastoji se iz dve sekcije od kojih svaka broji po oko dvadeset pitanja i traje po 30 minuta.
Quantitative section (matematički deo) sastoji se iz dva dela od koji svaki traje 35 minuta i broji oko 20 pitanja.
U sklopu ovog ispita kandidat će naići na dve sekcije koje neće ući u konačan rezultat testa, a koje služe u svrhe istraživanja i ne utiču na ocenu polagača.
Cena ovog testa je 190 USD a rezultati testa pristižu 10 do 15 dana po polaganju. Ispit se prijavljuje elektronskim putem na stranici www.gre.org.
Više o ovim ispitima možete saznati na www.gre.org ili www.mba.com , ili kontaktirati Međunarodni akademski centar u Beogradu, dok više informacija o samoj pripremi ispita možete dobiti od naših profesora pozivom na jedan od navedenih kontakt telefona.

GRE (Graduate Records Examination) and GMAT (Graduate Management Admission Test) are standardized tests necessary for enrolling into postgraduate studies at most universities abroad. They test analytical writing, and a wide range of language and mathematical skills.
GMAT
The GMAT exam tests advanced verbal, mathematical and analytical writing skills that candidates acquired during their education and employment. The test lasts for approximately four hours. The recent change in the GMAT exam is  reflected in the introduction of a new exam part called Integrated Reasoning. Today’s business world requires managers who are decisive, ambitious and skilled in integrating verbal and quantitative skills in order to reach the solution of the problem. Integrated Reasoning tests exactly that.
Analytical Writing Assessment consists of one topic and lasts 30 minutes.
Integrated Reasoning consists of 12 questions and also lasts 30 minutes.
Quantitative Section consists of 37 questions in the area of evaluation of adequacy of data and problem solving. Maximum time for this section is 75 minutes.
Verbal Section consists of 41 questions in the area of reading comprehension, critical reasoning and sentence correction.It lasts 75 minutes.
The test is computer adapted, which means that the questions in the quantitative and verbal section are chosen based whether the previous question was answered correctly. By choosing questions, the test will adjust itself to your knowledge and capabilities. The application for the exam is online on the website www.mba.com and costs 250 USD. Results are valid for 5 years and are available 20 days after taking the test.

GRE
GRE tests skills such as analytical writing, verbal and mathematical skills. A new version of the test has been available since August 1st 2011.
Analytical writing consists of 2 tasks, each lasting 30 minutes.
Verbal Section consists of 2 sections each containing 20 questions and lasting 30 minutes each.
Quantitative section (mathematical part) consists of 2 parts each lasting 35 minutes and containing 20 questions. There are another two sections of the exam which are not counted in the final test results. They are for research purposes and do not affect the test taker’s grade.
The price of this test is 190 USD and the results are available 10-15 days after taking the test. The application is online on the web page www.gre.org.
You can learn more about these exams on www.gre.org or www.mba.com , or to contact the International Academic centre in Belgrade while further information about the preparation for this exam arrange a meeting with one of our professors by calling one of the given telephone numbers.