IELTS/TOEFL

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

IELTS/TOEFL

IELTS

Ukoliko planirate da studirate i/ili živite u inostranstvu, onda je INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM odnosno IELTS najčesći ispit koji se traži od Vas. Prema CEF-u (Common European Framework) on se rangira kao drugi ESOL (English for Speakers of Other Languages) ispit, s tim da je raspon ocena od 1 do 9, a deli se na GENERAL ( za ljude koji se iseljavaju) i ACADEMIC (za one koji nastavljaju visoke studije). To je ispit koji je priznanje da možete uspešno komunicirati sa ljudima kojima je engleski jezik maternji i pokriva četiri osnovne jezičke veštine: razumevanje teksta (reading), razumevanje snimljenog materijala (listening), pisano izražavanje (writing) i govor (speaking).
IELTS Academic je uslov za upis na većinu evropskih fakulteta, iako nije ograničen na ovu oblast. Položen IELTS ispit važi dve godine a organizuje ga Britanski savet (The British Council).
IELTS General je jedan od uslova za kompletiranje dokumentacije u slučaju imigracije, posebno kada se radi o imigraciji u Kanadu. On takođe važi dve godine i organizuje ga Britanski savet (The British Council).
Od januara 2015. godine IELTS se polaže u Beogradu.
http://www.britishcouncil.rs/polaganje-ispita/ielts

If you are planning to study, live or work abroad, than the INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM or IELTS is most probably the exam you need to take. According to CEF (Common European Framework) it requires the levels of knowledge equal to B2 or C1, depending on the type of the IELTS exam – GENERAL or ACADEMIC, respectively. IELTS General is required for the purposes of immigration, while IELTS Academic is necessary for continuing studies abroad. It is an exam that certifies that one can successfully communicate with native speakers of English and entails four basic language skills: understanding of a text (reading), understanding of audio material (listening), written expression (writing) and oral expression (speaking).
The IELTS Academic exam is mostly required by European universities and colleges, although it is not restricted to this area. Once passed it is valid for two years and is organized by the British Council.
The IELTS General exam is required by Immigration services, especially in Canada, among other countries. Again, it is valid for two years and organized by the British Council.
Since March 2013, the candidates have been given the possibility to take this exam in Novi Sad as well as in Belgrade.
http://www.britishcouncil.rs/polaganje-ispita/ielts

TOEFL

Test of English as a Foreign Language je uslov za upisivanje na koledže odnosno univerzitete širom sveta, ponajviše u Sjedinjenim Američkim Državama. Obično se traži ili IELTS ili TOEFL, i očekuju se adekvatne ocene shodno reputaciji i normama željenih univerziteta. TOEFL se, za razliku od IELTSa polaže isključivo uz pomoć računara i internet konekcije u jednom od centara za polaganje. Sam ispit se sastoji iz testiranja veština čitanja, slušanja, pisanja i govora koje podrazumevaju objedinjene jezičke veštine.
TOEFL ispit važi dve godine a prijava se obavlja isključivo onlajn.
http://www.ets.org/toefl

Test of English as a Foreign Language is one of the conditions for enrolling into colleges or universities worldwide, mostly in the United States. The level of knowledge tested is C1 (according to the Common European Framework), but the grade required in order to pass the TOEFL depends on the university or college itself. Unlike IELTS, TOEFL is an internet-based exam, and is taken in one of the approved test centres. The exam itself consists of the reading, listening, writing and speaking part all of which test integrated skills.
The TOEFL exam is valid for two years, and the application is done solely online.
http://www.ets.org/toefl