Iskustva studenata

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

Iskustva studenata / student experiences

Bili smo slobodni da izdvojimo neka mišljenja naših polaznika po pitanju usluge koju pružamo da bismo Vam upotpunili sliku o nama. Nakon svaka dva meseca kako usmeno tako i putem prostog upitnika, vršimo evaluaciju i reevaluaciju svojih usluga, a sve u cilju njihovog poboljšanja.

Ono što tražimo od svojih polaznika je da iskreno kažu kako se osećaju i dajemo im punu slobodu da svoje zadovoljstvo prenesu drugima, ukoliko smatraju da je to potrebno.

We have taken the liberty of letting you know what some of our clients think of us in order to give you a more detailed picture of who we are. After every two months we evaluate and reevaluate our service in spoken and written form in order to improve it. What we ask from our students is to speak openly about their feelings and we give them full liberty to pass their satisfaction on others, if they should wish to do so.
Pored velike ponude brojnih škola engleskog jezika teško je izabrati onu pravu, u kojoj će vas tretirati na profesionalan način, poštovati Vaše vreme i novac. Pre nego što sam došao u House of English promenuo sam nekoliko škola engleskog jezika i ni u jednoj nisam bio u potpunosti zadovoljan načinom i pristupom, a na kraju krajeva i odnosom učenik-profesor. House of English je mesto koje pored profesinalnosti odiše i prijatnom porodičnom atmosferom, a profesori se trude da sa svakim učenikom rade što vise pa čak i individualno ukoliko je to potrebno.
Goran Štetin, inženjer saobraćaja
With a wide selection of schools of English it is difficult to choose the right one, in which you will be treated professionally and your money and time will be respected. Before I came to House of English I changed a few schools of English and in none of them I was completely satisfied by the manner and approach and not less importantly- the relation teacher-student. House of English is the place which has, besides professional, a very nice family-like atmosphere and the teachers are trying to work as much as possible with every student, even individually if that is necessary.
Goran Stetin, traffic engineer
Ono što nam se najviše dopada u Centru House of English je to da su profesori uvek tu za nas. Ukoliko smo propustili gradivo, imamo pitanja u vezi sa internacionalnim ispitima ili bilo šta vezano za engleski jezik, oni su uvek ljubazni i čak se dešava da nas prvi zovu i informišu o pređenom gradivu i pitaju kada možemo doći na dodatne konsultacije.
Bojan Golub, Ognjen Vlačić, građevinski inženjeri
What we like the most in House of English is that the professors are always there for us. If we missed some classes, have questions about the international exams or anything connected to English, they are always polite and sometimes they call us first and inform us about the previous lessons and ask us when we can come for consultations.
Bojan Golub, Ognjen Vlacic, civil engineers
U Centar HOE idem od malih nogu. Uvek sam bio zadovoljan neverovatnim podsticajem i pažnjom koje sam dobijao, profesoricama Miroslavom Popov i Ivanom Milićev koje su uvek na raspolaganju za sva moja pitanja i koje su me uvek stimulisale da radim više i dostignem nivo znanja koji sada posedujem.

Stefan Zoričic, student
I have been going to HOE since my childhood. I have always been satisfied by an incredible motivation and attention I have been given, by professors Miroslava Popov and Ivana Milićev who are always available for all my questions and who have always stimulated me to work harder and to reach the level which I posses now.
Stefan Zoricic, student
Zaista nigde do sada nisam naišla na ovakav kvalitet usluge. Ono što mogu da izdvojim kao Vaš veliki kvalitet jeste izuzetna profesionalnost i kvalitet u radu. Izuzetna stručnost osoblja, prijatan ambijent i pozitivna radna atmosfera odiše centrom, predavanja me motivišu na rad. Ovo je samo mali deo impresije koju sam stekla za vreme provedeno u školi House of English.

Branka Malbaša, programer
I have really never seen such a quality of service. What I can single out as your great qualities are the exquisite professionalism and quality in work. Incredible expertise of the staff, comfortable workspace and a positive working atmosphere are present in the centre and the classes motivate me to work. This is just a small part of impressions I made during the time spent in the school House of English.
Branka Malbaša, programmer
Po mom mišljenju, House of English nije klasična škola stranih jezika. Nema suvoparnog učenja, već se gradivo odrađuje na veoma zanimljiv način. Profesori su veoma podsticajni i uvek su tu za bilo kakve konsultacije i pitanja. Uči se u prijatnoj atmosferi i to vidno doprinosi stepenu stečenog znanja.
Andrea Plačkov, učenica srednje škole
In my opinion, House of English is not a classical school of foreign languages. The studying is not dull but the curriculum is passed on to us in a very interesting way. Professors are motivational and always there for us for any consulting and questions. We study in a nice atmosphere and that significantly adds up to the level of the acquired knowledge.
Andrea Plackov, high school student
U školi “House of English” pohađam kurs engleskog jezika i veoma sam zadovoljna metodom nastave. Osoblje je fantasticno i iskreno se trudi da nam učenje stranog jezika učini sto zanimljivijim. U školi vlada jedna prijatna atmosfera i svi zaposleni su jako ljubazni. Kao osnovnu prednost ove škole izdvojila bih stalnu dostupnost profesora i u trenucima kada nemate čas, a neophodna vam je neka pomoć. Zahvaljujući njima, selim se u inostranstvo i želim im puno uspeha u daljem radu.
Neda Trifković, drupal programer
I have been attending a course of English in the school House of English and I am very satisfied by the methodology of classes. The staff is fantastic and honestly tries to make the learning process as interesting as possible. There is a nice atmosphere in the school and all the employees are very polite. As the basic advantage of this school I would single out the constant availability of professors even when you don’t have classes and you need some help. Thanks to them, I’m moving abroad and wish them lots of success in further work.
Neda Trifkovic, drupal programmer
Već duži niz godina, sa povremenim prekidima zbog svoje zauzetosti, učim engleski jezik u školi “House of English”. Ovu školu nikada ne bih menjao i svima bih je preporučio prvenstveno zbog visoke profesionalnosti svih zaposlenih koji vam stoje na raspologanju u svakom trenutku kada vam je to potrebno čak i onda kada to i nije uvek u direktnoj vezi sa gradivom koje se obrađuje. Topla i prisna atmosfera koja vlada u ovoj školi ni u kom segmentu ne narušava visoku profesionalnost zaposlenih i zavidne rezultate koje polaznici postižu u ovoj školi.

Dr Slobodan Savović, profesor medicinskog fakulteta
For several years, with occasional interruptions because of my obligations, I have been learning English in the school “House of English”. I would never change the school and I would recommend it to everyone primarily for the high level of professionalism of all the employees who are at your disposal at any moment when you need them even when not related with the subject of learning. Warm and intimate atmosphere that exists in the school does not in any part disturb the high professionalism of the employees and remarkable results that the students achieve in this school.
Dr Slobodan Savovic, professor at medical faculty
House of English je škola u kojoj stvarno važi ono što vam tokom celog školovanja pričaju. Profesori vam postaju drugovi, u školi se osećate kao kod kuće i što je najvažnije učite engleski jezik u dobroj atmosferi. Ukoliko želite da počnete da učite ili da unapredite svoj engleski jezik, ovo je mesto u kom vam to neće pasti nimalo teško. Profesori su veoma dobri i stručni, a nekad vam se čini da se trude više i od vas samih.

Jedina “mana” je što vam se u ovoj školi raspust može učiniti dug jer ćete nestrpljivo čekati novi čas engleskog.
Jelena Ikanović (22, student pravnog fakulteta)
House of English is the school in which you experience what people tell you during your education. Professors become your friends, you feel at home in the school and the most important thing – you learn English in a good atmosphere. If you want to start learning or improve your English, this is the place in which it will not be hard for you at all. Professors are very good and competent, and sometimes it seems that they are working harder than you yourself. The only “fault” is that in this school the holiday can seem long because you will be waiting impatiently for a new English class.
Jelena Ikanovic, 22, Law faculty student
Bila sam totalni početnik i mislila sam da nikad neću moći da pričam na engleskom jeziku, ali zahvaljujući profesorici, koja me je opustila, bez problema sam progovorila. Isto tako, dopada mi se što je atmosfera opuštena i što se ne uči striktno po knjizi, nego kroz životne situacije.
Tatjana Kokanović (dipl. tehnolog)
I was a complete beginner and I thought that I will never be able to communicate in English, but thanks to the professor who made me relax, I started speaking without problems. Also, I like that the atmosphere is relaxed and the learning is not strictly by the book, but through real life situations.
Tatjana Kokanovic, technologist
Sviđa mi se što ste mi uvek na raspolaganju kad god mi nešto treba i što dobijam sva potrebna obaveštenja i objašnjenja. Posebno bih istakla prijatnu atmosferu i timski rad.
Danijela Tapavički (22, student pravnog fakulteta)
I like the fact that you are always at my service whenever I need something and that I get all the necessary notifications and explanations. I would especially point out the pleasant atmosphere and team work.
Danijela Tapavicki, 22, Law faculty student
House of English je mesto u kome se osećate kao kod kuće. Srdačnost prosvetnog osoblja vas natera da učenje shvatite kao šalu ili zabavu, a u isto vreme osećate enorman napredak u kratkom vremenskom periodu. I profesori i studenti su deo jedne celine koja ima samo jedan cilj – individualan napredak.
Zoran Grabež – (35, privatni preduzetnik)
House of English is a place in which you feel at home. The warmth of the teaching staff makes you accept learning as a joke or fun, and at the same time you feel the enormous progress over a short period of time. Both professors and students are part of one entirety that has only one goal – individual progress.
Zoran Grabez, 35, entrepreneur
Jako mi se sviđa organizacija i način rada, veoma sam zadovoljan kako zahvaljujući školi moj engleski napreduje.
Ivan Jovović (student ekonomije)
I really like the organization and the method of work; I am very pleased with the progress of my English thanks to school.
Ivan Jovovic, economics student