Ispiti

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

Ispiti
Exams

Pored sertifikata House of English koji polaznici dobijaju po svakom završenom kursu, sticanje međunarodnih, svetski priznatih diploma je prioritet u učenju stranih jezika. Naš centar Vam pruža više nego adekvatnu pripremu za sve vrste međunarodnih ispita na svim jezicima. Što se engleskog jezika tiče, naši kursevi su krojeni tako da sa lakoćom savladate gradivo koje vodi do diploma kao što su, između ostalog, PET, KET, FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, BEC, SAT, GRE i GMAT. Pored pohađanja nastave, našim đacima obezbeđene su i gratis simulacije ispita u realnom vremenu, što polazniku u mnogome olakšava samo polaganje i znatno ubrzava vreme pripreme. Program nastave u kombinaciji sa simulacijama ispita primenljiv je na sve jezike u našoj ponudi, bilo da se radi o grupnim ili individualnim kursevima, za decu ili odrasle.
Apart from certificates which our students receive upon the completion of every course, acquiring international, worldwide-acknowledged certificates is a priority in learning foreign languages. Our centre provides a more than adequate preparation for all kinds of international exams, all languages included. As far as the English language is concerned, our courses are tailored in such a way that you can master the curriculum which leads to certificates such as PET, KET, FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, BEC, SAT, GRE and GMAT with ease. Our students have the privilege of taking international exams simulation tests free of charge. The simulations greatly facilitate the taking of the actual exam, and speeds up preparation time. The curriculum, along with exam simulations is applicable to all languages offered, for both group and individual classes, for children or adults.

General English exams
IELTS/TOEFL
SAT
GMAT/GRE