Italijanski

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

Резултат слика за ITALIAN flag emoji

Italijanski jezik
ITALIANO

Ko se odluči da nauči italijanski, treba da je svestan da će italijanska kultura i tradicija zauvek postati deo njegovog života.

Ovaj romanski jezik je službeni u Italiji, Vatikanu, San Marinu i Švajcarskoj. Oko 65 miliona ljudi se njime aktivno služi, a dvostruko je veći broj onih koji se njime služe kao drugim stranim jezikom.

Poznavanje italijanskog jezika predstavlja jedan od temelja pozorišnoj, operskoj, muzičkoj i kinematografskoj produkciji.

Arhitektura, umetnost, i nadasve, tradicionalna italijanska kuhinja i vina su neoborivi razlozi za učenje ovog atraktivnog evropskog jezika.

Резултат слика за ITALIAN flag emoji

Italian Language
ITALIANO

Who decides to learn Italian should be aware that the Italian culture and tradition will become a part of their lives forever.
This Roman language is official in Italy, the Vatican City, San Marino and Switzerland. Around 65 million people use it actively and double as many use it as a second foreign language.
Knowing Italian represents a basis for one of the theatrical, opera, music and movie productions.
The architecture, art and above all traditional Italian cuisine and wines are undoubted reasons to study this attractive European language.
CEF NIVO / level DIPLOMA
A1 Elementare 1 / Početni 1/elementary 1 CILS A1
A2 Elementare 2 / Početni 2/elementary 2 CILS A2
B1 Intermedio 1 / Srednji 1/intermediate 1 CILS B1
B2 Intermedio 2 / Srednji 2/intermediate 2 CILS B2
C1 Avanzato 1 / Viši 1/advanced 1 CILS C1
C2 Avanzato 2 / Viši 2/advanced 2 CILS C2