Kursevi i delatnosti

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

Individualni paketi časova

Individual Lesson Packs

All Languages Available
This is a unique offer entitled „Individual Lesson Packs“ carefully tailored for one, two or maximum three people, within which you will have the opportunity to cover the material of minimum one semester in the course of 4 to eight weeks. Apart from your classes, the package includes additional classes of practice based on audio or video material related to your curriculum, as well as conversational classes. These classes are custom made, according to individual needs, so students are able to help choose the curriculum, the place (either their own home, office, or at our centre), the length and dynamics of the classes and content of the additional material.
These packages are made for all who want fast results, are on a tight schedule or need a special programme, for example preparation for international exams, fast coverage of basic levels (A1, A2. B1), business correspondence, preparation for working in a particular foreign country, preparation for various presentations, business trips, traveling, and the like.

Svi jezici u ponudi

Ovo je jedinstvena ponuda proizvoda pod nazivom „Individual Lesson Packs“ za jednu, dve ili maksimum tri osobe, koji pokriva materiju minimum jednog semestra i traje od 4 do 8 nedelja. Pored časova predavanja, paket podrazumeva i dodatne časove vežbanja zasnovane na audio ili video materijalu koji prati pređeno gradivo, kao i konverzaciju. Ovi časovi su krojeni po individualnim potrebama, te polaznici mogu zahtevati posebnu nastavnu materiju, odabir mesta održavanja časova ( u HoE centru ili u svojoj kući/kancelariji) i njihovu dinamiku i sadržinu dodatnog materijala.
Ovi paketi su namenjeni svima koji žele ubrzan rad, imaju takvo radno vreme da se ne mogu uklapati u ustaljene termine ili im je potreban poseban program, npr. priprema za međunarodne ispite, brzo usvajanje osnovnih nivoa ( A1, A2, B1), poslovna komunikacija, priprema za rad na određenom govornom području, zatim pripreme za prezentacije naučnih radova, poslovna i turistička putovanja i slično.

GRUPNI KURSEVI ZA ODRASLE

Grupni kursevi se održavaju tokom zimskog i letnjeg semestra, po klasičnoj dinamici od dva časa nedeljno po 90 minuta u večernjim terminima. Grupe ne mogu imati više od 8 polaznika. Moto našeg osoblja je dinamika, kreiranje pozitivne energije i jednaka posvećenost svakom studentu uz stalno održavanje visoko profesionalnog nivoa. Sve učionice su kompjuterizovane, klimatizovane sa udobnim nameštajem savremenog dizajna.

ADULT GROUP COURSES

Group courses are held throughout the winter and summer semester, according to a classical scheme of two 90 minute evening classes per week. Groups cannot have more than 8 students. Our staff’s motto is dynamics, creating positive energy and equal dedication to every student at a high professional level. All classrooms have computers, air-conditioning, and modern, comfortable furniture.

KURSEVI ZA DECU I TINEJDŽERE

Centar House of English počinje sa edukacijom dece od 5 godina starosti. Junior courses pokrivaju raspon od 5 do 14 godina, sa maksimalnom starosnom razlikom u grupama do dve godine pod uslovom da je nivo znanja usklađen. Deca koja su naši polaznici od ranog doba, spremni su za pripremu međunarodnih ispita već u dobu od 14 godina, tako da mogu imati položen C1 ( Advanced Level) već sa svojih 16 ili 17 godina. 8 polaznika je maksimalan broj, a kursevi su podeljeni u dva semestra odnosno polugodišta. Prednosti juniora i tinejdžera koji su upisani u naš centar se ogledaju u sledećem:
Bonus 15 minuta pre svakog časa ukoliko postoji potreba za tumačenjem školskog gradiva i školskih domaćih zadataka.
Kompjuterizovane učionice.
Odabir profesora koji predaju deci je jedan od najvažnijih zadataka svakog centra za strane jezike, jer deca razvijaju afinitet prema određenom stranom jeziku u velikoj meri u zavisnosti od uspešnosti predavača da im prenese znanje i da ih permanentno zainteresuje za dalji rad.

COURSES FOR CHILDREN AND TEENAGERS

Language Centre House of English starts educating children from 5 years of age. Junior courses include ages from 5 to 14, with the maximum two-year difference in age within a group, provided that language level is the same. Children who have been our students from an early age, are ready to take international exams as early as 14 years old; thus, they can have an advanced English language test passed at 16 or 17. There are maximum 8 students in every group, and courses are divided into two semesters. Children and teenagers enjoy the following privileges:
A bonus 15-minute consultation before every class, if children need help with schoolwork.
A computer in every classroom.
The choice of professors who teach children is one of the most important tasks of our centre, since children develop an affinity towards a foreign language largely tanks to their teachers, and their ability to transfer knowledge and permanently interest them into further learning.

SUMMER COURSES

You never really stop learning!
Due to the students’ need for constant contact with language, the Centre House of English introduced both individual and group intensive summer courses of total 6 weeks in length, 5 days a week. This programme includes 4 days of classes, with the fifth day being reserved for consultations, using our audio and video library, conversation as well as simulations of all international exams. All our classrooms are air-conditioned, so the students feel comfortable regardless of the weather.

LETNJI KURSEVI

Centar House of English je zbog potrebe studenata da budu u stalnom kontaktu sa jezikom uveo, po veoma atraktivnim cenama, kako grupne tako i individualne, intenzivne letnje kurseve u trajanju od šest nedelja, ukupno 5 dana u nedelji, sa tim da se prva četiri dana održava nastava, a peti dan koji je obično petak je rezervisan za dopunsku nastavu, konsultacije, upotrebu audio i video biblioteke, konverzaciju, kao i simulacione vežbe elemenata za bilo koji od navedenih međunarodnih ispita. Sve učionice Centra HoE su klimatizovane, tako da studenti mogu da uče u komforu birane temperature bez obzira na letnje vremenske prilike.