Najaktuelniji jezici

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

Najaktuelniji jezici

U dvadeset prvom veku je poznavanje engleskog jezika apsolutni imperativ pismenosti. Nešto što je nekada bila prednost za dobijanje radnog mesta, u današnje vreme je uslov na samom vrhu očekivanje poslodavaca. Međutim, poznavanje još jednog ili čak dva strana jezika, tečno vladanje njima otvara daleko više vrata u svim sferama poslovnog sveta, diplomatije i politike. Najtraženiji jezici su svakako oni pod zajedničkim nazivom svetski jezici, a to su, posle engleskog, španski, ruski, mandarinski kineski, francuski i, u Evropi veoma tražen poslovni jezik, nemački.
Centar House of English nudi pakete stranih jezika koji su posebno krojeni prema Vašim potrebama u najboljem odnosu cena-kvalitet, kao i grupnu nastavu jezika u ponudi.

Most popular languages

In the 21st century, knowing English is an absolute imperative of literacy. What has sometimes been an advantage for getting a desired position, today is a condition at the top of the employers’ list. However, knowing one, or even two foreign languages fluently, opens more doors in all walks of the business world, diplomacy and politics. Most popular languages are certainly the ones called world languages, such as English, followed by Spanish, Russian, Mandarin Chinese, French, and, especially popular in the European world of business, German.
Language Centre House of English offers foreign language packages which are carefully tailored to suit all your needs, in the best possible price-quality ratio, as well as group classes.
English
German
French
Spanish
Russian
Italian
Hungarian
Serbian

Kratak pregled procene jezika
Short overview of language level assessmentOčekivano znanje
Diploma A1
Potvrđuje jezičku sposobnost koja odgovara Početnom nivou (A1), prvom od šest nivoa Zajedničkog jezičkog evropskog okvira.Ova diploma akredituje da osoba može da se snađe u jednostavnim situacijama, koje se odnose na neposredne potrebe ili na svakodnevicu.Ispit se sastoji iz četiri dela:
Razumevanje teksta
Razumevanje slušanog teksta
Pismeno izražavanje i interakcija
Usmeno izražavanje i konverzacija
Prema ALTE (Asocijacija provere znanja u Evropi) Diploma A1 odgovara sledećim međunarodnim diplomama:
Francuski: DELF A1
Nemački: Start Deutsch 1
Expected knowledge
Certificate A1
Confirms language ability which suits elementary level A1, first of six levels in the Common European Framework. This certificate accredits the person to handle simple situations, common needs and everyday life. The exam consists of four parts:
Understanding of texts
Understanding of listening materials
Written expression and interaction
Oral expression and conversation
According to ALTE (Association of Language Testers in Europe) A1 Certificate equals these international certificates:
French: DELF A1
German: Start Deutch 1
Expected knowledge
Certificate A2
Confirms language ability which suits elementary level A1, first of six levels in the Common European Framework. This certificate accredits the person to handle simple situations, common needs and everyday life. The exam consists of four parts:
Understanding of texts
Understanding of listening materials
Written expression and interaction
Oral expression and conversation
According to ALTE (Association of Language Testers in Europe) A1 Certificate equals these international certificates:
French: DELF A1
German: Start Deutch 1
Očekivano znanje
Diploma A2
Potvrđuje jezičku sposobnost koja odgovara Osnovnom nivou (A2), drugom od šest nivoa Zajedničkog jezičkog evropskog okvira.

Ova diploma akredituje da osoba može da razume i koristi svakodnevne fraze i izraze neophodne za snalaženje u poznatim situacijama (predstavljanje sebe i svoje okoline, kupovina, snalaženje u gradu i sl.)

Ispit se sastoji iz četiri dela:
Razumevanje teksta
Razumevanje slušanog teksta
Pismeno izražavanje i interakcija
Usmeno izražavanje i konverzacija
Prema ALTE (Asocijacija provere znanja u Evropi) Diploma A1 odgovara sledećim međunarodnim diplomama:
Engleski: Key English Test (KET)
Francuski: DELF A2
Nemački: Start Deutsch 2
Expected knowledge
Certificate B1
Confirms language ability enough to handle situations which require a basic level of communication. The exam consists of following parts:
Understanding of texts (40 min)
Written expression (50 min).Writing short and simple texts of a practical character.
Understanding of written materials (30 min)
Grammar and vocabulary test (40 min)
Conversation (10-15 min)
According to ALTE (Association of Language Testers in Europe) B1 Certificate equals these international certificates:
English: Preliminary English Test (PET)
French: DELF B1
German: ZD Zertificat Deutch (CEF)
Očekivano znanje
Diploma B1
Potvrđuje jezičku sposobnost dovoljnu za snalaženje u situacijama koje zahtevaju osnovni nivo komunikacije. Ispit se sastoji iz sledećih delova:
Razumevanje teksta (40 min.).
Pismeno izražavanje (50 min) Pisanje kratkih i jednostavnih tekstova praktičnog karaktera.
Razumevanje slušanog teksta (30 min.).
Test gramatike i vokabulara (40 min.).
Konverzacija (10-15 min.).
Prema ALTE (Asocijacija provere znanja u Evropi) Diploma početnog nivoa odgovara sledećim međunarodnim diplomama:
Engleski: Preliminary English Test (PET)
Francuski: DELF B1
Nemački: ZD Zertifikat Deutch (CEF)
Očekivano znanje
Diploma B2
Potvrđuje jezičku sposobnost za snalaženje u kompleksnijim sitacijama svakodnevnog života, i u situacijama normalne komunikacije koje ne zahtevaju korišćenje stručnog vokabulara.

Sastoji se od sledećeg:
Razumevanje teksta (60 min.).
Pismeno izražavanje (80 min).
Razumevanje slušanog teksta (40 min).
Test gramatike i vokabulara (45 min).
Konverzacija (14-15 min.).
Prema ALTE (Asocijacija provere znanja u Evropi) Diploma srednjeg nivoa odgovara sledećim međunarodnim diplomama:
Engleski: First Certificate in English (FCE)
Francuski: DELF B2
Nemački: Goethe Zertifikat B2 (CEF)
Expected knowledge
Certificate B2
Confirms language ability for handling complex situations in everyday life, in situations of normal communication which do not require usage of expert vocabulary.
It consist of:
Understanding of texts (60 min)
Written expression (80 min)
Understanding of written materials (40 min)
Grammar and vocabulary test (45 min)
Conversation (14-15 min)
According to ALTE (Association of Language Testers in Europe) B2 Certificate equals these international certificates:
English: First Certificate in English (FCE)
French: DELF B2
German: Goethe Zertifikat B2 (CEF)
Expected knowledge
Certificate C1
Confirms language ability necessary for clear and academic expression in different social situations, at work and during studies. Level C1 was introduced in November 2010.
It consists of following:
Understanding of texts (75 min)
Written expression (90 min)
Understanding of written materials (40 min)
Grammar and vocabulary test (60 min)
Conversation (14-15 min)
According to ALTE (Association of Language Testers in Europe)C1 Certificate equals these international certificates:
English: Certificate in Advanced English (CAE)
French: DALF C1
German: Goethe Zertifikat C1 (CEF)
Očekivano znanje
Diploma C1
Potvrđuje jezičku sposobnost neophodnu za jasno i akademsko izražavanje u različitim situacijama u društvu, na poslu i na studijama.

Nivo C1 se uvodi od novembra 2010. godine.

Sastoji se iz sledećeg:
Razumevanje teksta (75 min.).
Pismeno izražavanje (90 min)
Razumevanje slušanog teksta (40 min).
Test gramatike i vokabulara (60 min.).
Konverzacija (14-15 min.).
Prema ALTE (Asocijacija provere znanja u Evropi) Diploma srednjeg nivoa odgovara sledećim međunarodnim diplomama:
Engleski: Certificate in Advance English (CAE)
Francuski: DALF C1
Nemački: Goethe Zertifikat C1 (CEF)
Očekivano znanje
Diploma C1
Potvrđuje jezičku sposobnost neophodnu za snalaženje u situacijama koje zahtevaju napredni nivo znanja engleskog jezika i poznavanje njihove kulture.

Sastoji se od sledećeg:
Razumevanje teksta(90 min.).
Pismeno izražavanje (120 min).
Razumevanje slušanog teksta (40 min).
Test gramatike i vokabulara(90 min.).
Konverzacija (19-20 min.).
Prema ALTE (Asocijacija provere znanja u Evropi) Diploma najvišeg nivoa odgovara sledećim međunarodnim diplomama:
Engleski: Certificate in Proficiency English (CPE)
Francuski: DALF C2
Nemački: ZOP Zentrale Oberstufenprufung C2 (CEF)
Očekivano znanje
Diploma C2
Confirms language ability to handle situations which require advanced knowledge level of English and their culture.
It consists of following:
Understanding of texts (90 min)
Written expression (120 min)
Understanding of written materials (40 min)
Grammar and vocabulary test (90 min)
Conversation (19-20 min)
According to ALTE (Association of Language Testers in Europe)C2 Certificate equals these international certificates:
English: Certificate in Proficiency English (CPE)
French: DALF C2
German: ZOP Zentrale Oberstufenprufung C2 (CEF)