Psihoterapija i savetovanje

Tower Bridge in London
st-basils-cathedral
rome
london-60-6a-hdr-bw-small
bus-in-london-bw
Eiffel-Tower-Paris-France-Autumn
budapest
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
berlin1
berlin (2)
barcelona_02_big
307222_430305880373902_2046461851_n
196856_430306690373821_1687855920_n
2013-berlin
DSCF7952
previous arrow
next arrow
Tower Bridge in London
st-basils-cathedral
rome
london-60-6a-hdr-bw-small
bus-in-london-bw
Eiffel-Tower-Paris-France-Autumn
budapest
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
berlin1
berlin (2)
barcelona_02_big
307222_430305880373902_2046461851_n
196856_430306690373821_1687855920_n
2013-berlin
DSCF7952
previous arrow
next arrow

USLUGE PSIHOLOGA
Centar za strane jezike House of English u svom timu ima i psihologe čiji se domen rada prostire na sledeće sektore:
POMOĆ U UČENJU
Učenje je shvaćeno kao proces sticanja znanja i razvijanja navika i veština. Time se podrazumeva da je aktivnost učenja svesna, motivisana i namerna i da se svodi na ponavljanje onog što se uči dok se ne nauči. Kako vremenom zadaci postaju zasićeni vremenskim ograničenjima, sa povećanjem zahteva pokazuju se teškoće i uspeh izostaje.
EDUKATIVNE RADIONICE I TRENINZI
Radioničarski rad je način rada sa grupom da bi se kroz polaznikove aktivnosti, lični angažman i iskustvo, usvajala znanja, veštine i ponašanja. Centar sprovodi radionice i sa individualnim polaznicima i u organizacijama kojima je potrebna pomoć eksternih konsultanata. Radionice i treninzi se održavaju na razne teme, a neke od njih su:
-stres management,
-time management,
-motivisanje zaposlenih za promene,
-upravljanje konfliktima,
-timski rad,
-pisanje biografije i propratnog pisma,
-veštine prezentovanja/prevazilaženje treme pred javni nastup,
-konstruktivna komunikacija itd.

PROFESIONALNA SELEKCIJA I REGRUTACIJA
Selekcija je postupak procene kandidata koji najbolje odgovaraju zahtevima radnog mesta iz konkursa za taj posao. Cilj regrutovanja je da se dođe do ljudi – kandidata koji ispunjavaju zahteve organizacije i konkretnog radnog mesta, uključujući i mogućnost dodatnog treninga, radi osposobljavanja za poslove na radnom mestu. Tim Centra za strane jezike broji kako diplomirane psihologe, tako i lingviste koji procese selekcije i regrutacije mogu obaviti na svim jezicima koje imamo u ponudi.

HEADHUNTING
Headhunting je direktan i personalizovan pristup kojim stručnjaci iz oblasti HR-a (human resource/ljudski resursi) dolaze do eksperata iz određenih oblasti uz najveću diskreciju. Tim Centra za strane jezike broji kako diplomirane psihologe, tako i lingviste koji ovaj proces mogu obaviti na svim jezicima koje imamo u ponudi.

ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH
Ispitivanje stavova zaposlenih omogućavaju organizacijama uvid u to koliko su uspešne u kreiranju radnog okruženja u kojem su zaposleni zadovoljni. Radni uslovi, način vođenja, odnosno upravljanja, komunikacija, kao i mogućnost napredovanja i razvoja, glavni su razlozi ostajanja u organizaciji, a takođe i „alati“ pomoću kojih psiholozi mogu da pomognu menadžmentu da radne uslove učine dobrim za svakog zaposlenog. U osnovi, stručnjaci iz oblasti ljudskih resursa naglašavaju važnost radne situacije kao uzroka nastanka stavova prema radnim aspektima i rade na tome da ih otkriju i poboljšaju.

PROVERA ZNANJA STRANIH JEZIKA
Centar omogućava proveru znanja stranih jezika zaposlenih koja se vrši posredstvom testova, kao i intervjua.

FOKUS GRUPE
Fokus grupe predstvaljaju kvalitativna metodološka istraživanja koja se koriste u cilju dobijanja validnih informacija koja su od neprocenljive važnosti za potrebe različitih programa koji se bave ispitivanjem određene društvene pojave. Centar sprovodi fokus grupe u saradnji sa eminentnom marketinškom agencijom Vivid iz Beograda.

Početna

Novosti