Španski

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

Резултат слика за SPAIN flag emoji

Španski
ESPAÑOL

Zašto baš španski?
Ovaj jezik pripada porodici romanskih jezika i govori ga preko 500 miliona ljudi, a poslovni ljudi koji se služe ovim jezikom pored engleskog govore jezike koji su na apsolutnom vrhu po zastupljenosti u celom svetu. Govori se u Evropskoj Uniji, UN-u i brojnim drugim internacionalnim organizacijama. Ovo je treći najčešće korišćen jezik na Internetu.

Znanje španskog jezika otvara veoma specifican spektar ponude radnih mesta. Ovo je jezik čiji je broj korisnika u stalnom porastu, a njegovo poznanje i tečnost u govoru, stvara neverovatne opcije i mogućnost zaposlenja u kompanijama širom sveta.

Pored toga, vrednost znanja ovog jezika ogleda se i u tome sto je mogućnost rada u prevodilačkom i predavačkom sektoru gotovo garantovana s obzirom na neverovatnu brzinu porasta njegove popularnosti.

 

Резултат слика за SPAIN flag emoji

Spanish Language
ESPAÑOL

Why Spanish?
This language belongs to the Roman language family and is spoken by more than 500 million people. The business people who use Spanish along with English speak languages which are at the very top of represented languages in the world.
It is spoken in The European Union, The United Nations and many other international organizations. This is the third most used language on the Internet.
Knowledge of Spanish opens a specific area of job offers. The number of users of this language is constantly growing and knowing it and speaking it fluently can give incredible opportunities and options for finding a job in companies around the world.
Furthermore, the value of knowledge of this language is reflected in the possibilities in the teaching and translating sector based on the incredible growth of its popularity.

Međunarodni ispiti španskog jezika / International exams
DELE Inicial DELE Intermedio DELE Superior
DELE – Certificados y Diplomas de Español como Lengua Estranjera
Ove diplome dodeljuje Ministarstvo Španije za Obrazovanje, Kulturu i Sport. Diplome predstavljaju uvid u to koliko dobro vladate jezičkim veštinama španskog jezika.
Ispit se polaže posle određenih nivoa:

Inicial – posle trećeg nivoa (B1)
Ovim ispitom ste pokazali da ste osposobljeni da razumete i reagujete u većini situacija na koje nailazite svakodnevno. Umećete jednostavno da se izrazite o poznatim temama, željama i potrebama.

Intermedio – posle četvrtog nivoa (B2)
Završetak ovog kursa podrazumeva da posedujete dovoljno jezičke sposobnosti da se snađete u prosečnim svakodnevnim situacijama u uobičajenim jezičkim okolnostima koje ne zahtevaju specijalizovanu upotrebu jezika. Ovaj nivo odgovara nivou koji se u većini evropskih zemalja zahteva na početku višeg obrazovanja. U praksi, upotreba znanja na ovom nivou podrazumeva da se snalazite u situacijama vezanim za posao, u situacijama i kontekstima koji su Vam poznati, i da možete da izvedete neke rutinske zadatke samostalno.

Superior – posle šestog nivoa (C2)
Kvalifikacija na ovom nivou pokazuje da je kandidat ostvario neophodan nivo znanja kako bi se uključio u situacije koje zahtevaju naprednu upotrebu jezika, kao i kulturoloških običaja i obeležja kojima je prožet.

Takođe, u svetlu praktičnog delovanja, ovo podrazumeva da kandidat može potpuno samostalno da reaguje u svim situacijama i da uspešno izvede zadatke koji podrazumevaju donošenje odluka, a samim tim i upotrebu složenog i ispoliranog jezika.
These certificates are issued by the Spanish Ministry of education, culture and sport. Certificates give insights into how well you have acquired language skills.
After certain levels a candidate can take the exam:

Inicial – after the third level (B1)
With this exam you have shown that you are able to understand and react in most situations you encounter on daily basis. You can simply express yourself about familiar topics, wishes and needs.

Intermedio – after the fourth level (C2)
By finishing this course you have enough language ability to handle average daily situations in usual language circumstances which do not require a specialized use of language. This level suits the level expected at the beginning of higher education in most European countries. In practice, the usage of knowledge at this level implies that you can handle situations related to work, situations and contexts which are familiar and that you can do certain routine tasks independently.

Superior – after the sixth level (C2)
The qualification at this level shows that the candidate has made a necessary level of knowledge to handle situations which require an advanced knowledge of language, as well as cultural customs and features which are imbued in it.
Furthermore, in the light of a practical use, this implies that the candidate can totally independently react in all situations and to successfully finish tasks involving making decisions and appropriately use a complex and polished language.